BOZKURT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1- Bozkurt belediyesi tüzel kişiliğine İlçemiz Mahmudiye Mahallesinde Sebze Pazarı içerisinde bulunan aşağıda özellileri yazılı 9 adet işyeri 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereğince 3 yıl süre ile kiralanacaktır.

Sıra No Mahallesi Alanı M2 Cinsi Aylık Kira Muhammen Bedeli TL %3 Geçici teminatı TL
1 1 numaralı işyeri 11,90 Boş İşyeri 250,00 270,00
2 2 numaralı işyeri 11,90 Boş İşyeri 250,00 270,00
3 3 numaralı işyeri 17,80 Boş İşyeri 350,00 378,00
4 4 numaralı işyeri 11,90 Boş İşyeri 250,00 270,00
5 5 numaralı işyeri 11,90 Boş İşyeri 250,00 270,00
6 6 numaralı işyeri 10,55 Boş İşyeri 200,00 216,00
7 7 numaralı işyeri 11,90 Boş İşyeri 250,00 270,00
8 8 numaralı işyeri 11,90 Boş İşyeri 250,00 270,00
9 9 numaralı işyeri 17,80 Boş İşyeri 350,00 378,00

 

2- İhale 03.05.2018 Perşembe günü, bozkurt Belediyesi toplantı salonunda, belediye encümeni huzurunda, saat 15,00’te yapılacaktır. İhaleye katılmak isteyenlerin, aşağıda belirtilen belgeleri ibraz etmeleri gerekmektedir.

  1. a) Kimlik Fotokopisi
  2. b) Adres Bildirmesi.
  3. c) Teminat yatırıldığına dair belge.
  4. d) Şirket olarak katılacakların yetki belgesi ve imza sirküleri.

4- Söz konusu binanın kiralama şartnamesi mesai saatleri içerisinde Yazı İşleri Müdürlüğünde görülebilir.

5-İhaleye talipli çıkmadığı veya Belediye Encümenimizin, İhaleyi hattı layık bulmadığı taktirde, aynı şartlarda ve aynı yerde, 10/05/2018 Perşembe günü, saat 15.00’te Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

 

       İlan olunur.             12.04.2018

 

                                                                              Belediye Başkanı

                                                                                  Birsen Çelik